Bel ons: 071-7601109

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Galgewater 16AA, Leiden

Gezellige moderne woonboot in het midden van het oude historische centrum, short stay vanaf 1 week mogelijk.

123wonen biedt aan:
Gezellige moderne woonboot in het midden van het oude historische centrum, short stay mogelijk.

Locatie:
De woonboot is gelegen in het midden van het oude centrum van den Leiden op een verkeersluwe straat, met restaurants, winkels en het centraal bus en treinstation op kleine loopafstand 

Omschrijving:
Gezellige moderne woonboot in het midden van het oude historische centrum maar in een rustige omgeving. De woonboot is luxe, ruim en nieuw. Geniet van de passerende bootjes en kom helemaal tot rust op het kabbelende water. Ga terug in de tijd en kijk naar authentieke molens, loop over een houten ophaalbrug, fotografeer historische schepen en bezoek een museum. 

Indeling:
De woonboot heeft 240 m3 binnenruimte en is 16×5 meter en alles is luxe uitgevoerd. 

De lichte woonkamer heeft een geweldig mooi uitzicht op de molen, houten brug en historische mast schepen. De woonkamer is ruim met een mooie grote leren bank en chaise longue. Er staat ook een piano, televisie met radio. Ook is er een eettafel met zes mooie leren stoelen. De tafel is groot genoeg om aan te eten, maar ook om aan te werken. Er zijn voldoende want contactpunten voor je laptop of andere apparatuur.

De vloer is van hout en wit. Zeer lichte ruimte met vele ramen tot op vloerhoogte. Er is altijd wel wat te zien vanaf elke plaats in de woonboot zoals watervogels en boten. Heel idyllisch.

Er zijn twee slaapkamers en een hobbykamer. 

De masterbedroom, de grootste slaapkamer, heeft een bed van 2×2 meter en een inloopkast met passpiegel. Deze kamer is 3,25 meter hoog (1 meter onder waterniveau) en is daarom zeer ruim. De kamer heeft twee grote ramen. De vloer is van hout en wit. Het matras is middelhard en ca. 30 cm. 

De kleinere slaapkamer heeft een bed van 2×1.60 meter en een eigen wastafel. Het matras is ook middelhard en ca. 25 cm. Ook hier heb je een raam/deur tot aan de vloer. De vloer is van hout en wit.

De derde kamer is een linnenkamer. Beschikbaar is de wasmachine, de strijkplank, strijkijzer. Ook het schoonmaakmateriaal staat hier. Strenge Covid-19 schoonmaakregels worden in acht genomen.

Er is een ruime hoge badkamer (toilet en douche) en een toilet in de hal. Ook voorradig is toiletpapier en badlinnen. Er is een haardroger. En kussens voor de bank die op het terras staat. Het vriendelijke verzoek is om alleen papier in het toilet gooien i.v.m. de rioolwaterpomp.

Op de terrasboot kun je heerlijk buiten zitten, zowel in de zon als in de schaduw en genieten van het uitzicht.

Je hoeft alleen kleren, toilettas andere persoonlijke zaken mee te nemen. De woonboot is voorzien van alle linnen, serviesgoed en benodigde apparatuur.

Op mijn woonboot heb je een leuke en unieke ervaring!

Je hebt toegang tot alle ruimtes in de woonboot. En je mag gebruik maken van alle apparaten op de boot. Jij en of je gezelschap zijn de enige gasten. Er is geen overlast van buren. De woonboot staat vrij.
Vanaf december is er een drijvend terras van 30 m2.

Bijzonderheden: 
– Beschikbaar van heden tot 31-05-2022
– Beschikbaar vanaf 01-07-2022 tot onbeperkt
– De woonboot wordt gemeubileerd verhuurd
– Roken is niet toegestaan
– Huisdieren verboden
– Beschikbaar voor korte (vanaf 1 week) of lange periode
– Maximaal 2 personen of 1 familie
– GEEN courtage voor de huurder! 
– Woning is een recreatie woning , dus inschrijving als woonadres bij de gemeente is niet mogelijk

Kosten per maand
– Huurprijs 2650.00 per maand
– Servicekosten € 350.00 per maand
   Inclusief:
   Gas, water en elektriciteit
   Internet en TV
   Gebruikers / toeristenbelasting
   Parkeren
   14 daagse schoonmaak  
– Borg:  € 3000.00

Of kosten per week
– Huurprijs 899.00 per week
– Servicekosten € 350.00 per week
   Inclusief:
   Gas, water en elektriciteit
   Internet en TV
   Gebruikers / toeristenbelasting
   Parkeren
   14 daagse schoonmaak  
– Borg: €1000.00 per week met een maximum van  € 3000.00

 

123wonen aanhuur service
Vindt u het lastig om een leuke woning te vinden?
U kunt ons inhuren als aanhuurmakelaar, wij stoppen niet voordat u een leuke woning heeft.
Neem met ons contact op 071- 7601109  of “”leiden@123wonen.nl””

123Wonen Leiden treedt bij deze woonruimte op als verhuurmakelaar voor de eigenaar. Voor dit object zijn dus geen bemiddelingskosten van toepassing. 

Vindt u dit aanbod op een andere website dan www.123wonen.nl? Kijk op onze eigen website voor het actuele aanbod: http://www.123wonen.nl

Tip ons een verhuurder en als 123Wonen daar als verhuurmakelaar mag optreden ontvangt u als dank na een succesvolle bemiddeling € 100,00. 

Voor meer informatie of een vrijblijvende bezichtiging nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met:

123Wonen Leiden
Schipholweg 103 
2316XC Leiden
071-2071700
Leiden@123wonen.nl
Woning aanbod: https://www.123wonen.nl/huurwoningen

 


123wonen offers:
Cozy modern houseboat in the middle of the old historic center, short stay possible.

Location:
The houseboat is located in the middle of the old center Leiden on a traffic-calmed street, with restaurants, shops and the central bus and train station within a short walking distance

Description:
Cozy modern houseboat in the middle of the old historic center but in a quiet area. The houseboat is luxurious, spacious and new. Enjoy the passing boats and completely relax on the rippling water. Go back in time and see authentic windmills, walk over a wooden drawbridge, photograph historic ships and visit a museum.

Layout:
The houseboat has 240 m3 interior space and is 16×5 meters and everything is luxurious.
The bright living room has a great view of the mill, wooden bridge and historic mast ships. The living room is spacious with a nice big leather sofa and chaise longue. There is also a piano, television with radio. There is also a dining table with six beautiful leather chairs. The table is large enough to eat at, but also to work on. There are plenty of contact points for your laptop or other equipment.
The floor is made of wood and white. Very bright space with many windows to floor height. There is always something to see from anywhere in the houseboat such as waterfowl and boats. Very idyllic.

There are two bedrooms and a hobby room.
The master bedroom, the largest bedroom, has a bed of 2×2 meters and a walk-in closet with full-length mirror. This room is 3.25 meters high (1 meter below water level) and is therefore very spacious. The room has two large windows. The floor is made of wood and white. The mattress is medium hard and approx. 30 cm.
The smaller bedroom has a bed of 2×1.60 meters and its own sink. The mattress is also medium hard and about 25 cm. Here too you have a window/door that reaches the floor. The floor is wood and white.
The third room is a linen room. Available is the washing machine, the ironing board, iron. The cleaning material is also here. Strict Covid-19 cleaning rules are observed.
There is a spacious high bathroom (toilet and shower) and a toilet in the hall. Toilet paper and towels are also in stock. There is a hairdryer. And cushions for the sofa that is on the terrace. The friendly request is to only throw paper in the toilet due to the sewage pump.
On the terrace boat you can sit outside, both in the sun and in the shade and enjoy the view.
You only need to bring clothes, toiletry bag and other personal items. The houseboat is equipped with all linen, crockery and necessary equipment.
On my houseboat you will have a fun and unique experience!
Guest access
You have access to all areas in the houseboat. And you can use all devices on the boat. You and or your party are the only guests. There is no nuisance from neighbors. The houseboat is free.
From December a floating terrace of 30m2 will be available

Particularities:
– Available from today until 31-05-2022
– Available from 01-07-2022 to unlimited
– Available for a short or long period from 1 week
– The houseboat is rented furnished
– Smoking is not allowed
– Pets prohibited
– Available for short or long period
– Maximum 2 persons or 1 family
– NO brokerage for the tenant!
– Property is a recreation home, so registration as a residential address with the municipality is not possible

Costs per month
– Rental price 2650.00 per month
– Service costs € 350.00 per month
   Including:
   Gas, water and electricity
   Internet and TV
   Users / tourist tax
   Parking
   14 day cleaning
– Deposit: € 3000.00

Or costs per week
– Rental price 899.00 per week
– Service costs € 350.00 per week
   Including:
   Gas, water and electricity
   Internet and TV
   Users / tourist tax
   Parking
   14 day cleaning
– Deposit: €1000.00 per week with a maximum of €3000.00

123wonen rental service
Do you find it difficult to find a nice home?
You can hire us as a rental agent, we will not stop until you have a nice home.
Contact us at 071-7601109 or “”leiden@123wonen.nl””

123Wonen Leiden acts as a rental agent for the owner for this living space. So for this object no agency fees apply.

Can you find this offer on a website other than www.123wonen.nl? Check our own website for the current offer: http://www.123wonen.nl

Tip us a landlord and if 123Wonen is allowed to act there as a rental agent, you will receive € 100.00 as a thank you after a successful mediation. 

For more information or a non-binding viewing, we cordially invite you to contact:

123Wonen Leiden
Schipholweg 103
2316XC Leiden
071-2071700
Leiden@123wonen.nl
Housing offer: https://www.123wonen.nl/huurwoningen